مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی مطالعاتی

دانش آموزان و دانشجویان گرامی، شما می توانید جهت استفاده از مشاوره رایگان تحصیلی از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید.
در صورتی که مایل هستید برنامه ریزی مطالعاتی شما توسط ما انجام شود، تیک این گزینه رو زده و توجه داشته باشید که برنامه مطالعاتی هفته اول به صورت رایگان و بقیه هفته ها دارای هزینه می باشد که این هزینه 20,000 تومان می باشد و پس از دریافت شناسه پرداخت از مشاور در اولین مشاوره، می توانید از طریق فرم مربوطه پرداخت کنید و برنامه را دریافت کنید.